Jeżeli posiadasz prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E wydane przez 10 września 2009 roku albo chcesz przedłużyć ważność Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, zapisz się na szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych.

Celem szkolenia jest przypomnienie wiedzy z zakresu przewozu rzeczy oraz uzupełnienie jej zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem polskim i wspólnotowym.

Szkolenie okresowe dla kierowców obejmuje 35 godzin lekcyjnych, z czego:
 • 21 godzin lekcyjnych dotyczy zagadnień z części podstawowej,
 • 14 godzin lekcyjnych związanych jest obowiązującymi przepisami (przede wszystkim art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym).
Zajęcia podzielone są na moduły, z których obowiązkiem jest przyswojenie wiedzy z zakresu:
 • racjonalnej jazdy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
 • stosowania obowiązujących przepisów,
 • bezpieczeństwa, obsługi, logistyki.
Moduły:
 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • bezpieczeństwo jazdy samochodem ciężarowym,
Można wymienić na moduły związane z:
 • wizerunkiem firmy i obsługą klienta,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy,
 • mocowaniem ładunków,
 • zasadami ergonomii w pracy kierowców.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników, dzięki którym łatwo i szybko przyswajasz niezbędne informacje.

Szkolenie okresowe jest obowiązkowe, choć nie kończy się egzaminem. Uprawnienia przedłużające ważność Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej na kolejnych 5 lat wydaje kierownik ośrodka ABC-Szkolenia.

By uzyskać wpis w prawo jazdy o posiadanych uprawnieniach, należy przedstawić badania lekarskie oraz badania psychologiczne, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Te badana organizujemy dla naszych kursantów w ośrodku szkolenia.

Nie strać uprawnień do przewozu rzeczy – już teraz zapisz się na szkolenie okresowe organizowane przez ośrodek ABC-Szkolenia. Wieloletnie doświadczenie w zakresie kształcenia kierowców to pewność wysokiego standardu kursów.

Gwarantujemy dogodne terminy szkolenia, a w przypadku osób zapracowanych – możliwość skorzystania z kursów w formie e-learningowej w naszej sali komputerowej.

Masz pytana odnośnie szkolenia okresowego na przewóz rzeczy zadzwoń lub napisz do nas.