Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dla kategorii D1, D1+E, D i D+E to kurs przeznaczony dla kierowców, którzy:
 • posiadają Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej z zakres przewozu rzeczy wydane przez wojewodę,
 • posiadają prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E wydane po 10 września 2008 roku,
 • ukończyły 23 rok życia.
Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną jest wersją skróconą standardowego szkolenia. Trwa 35 godzin i jest podzielony na część teoretyczną oraz część praktyczną:
 • Zajęcia w formie wykładów (33 godziny) prowadzone są w sposób przejrzysty tak, by ułatwić kursantom przyswajanie wiedzy. Pozwala na to wieloletnie doświadczenie wykładowców oraz odpowiednie podejście do uczestników szkolenia.
 • Zajęcia praktyczne (2 godziny) to jazda w ruchu drogowym pod okiem najlepszych instruktorów.
Zagadnienia podejmowane podczas części teoretycznej obejmują:
 • racjonalną jazdę, uwzględniającą przepisy bezpieczeństwa
  • optymalizacja zużycia paliwa,
  • zapewnienie komfortowej podróży pasażerom,
 • przepisy odnoszące się bezpośrednio do przewozu pasażerów,
 • bezpieczeństwo, logistykę i obsługę – w odniesieniu do środowiska i ruchu drogowego.

Ukończenie szkolenia jest jednoznaczne z przystąpieniem do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek ABC-Szkolenia. Udzielenie co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi gwarantuje wynik pozytywny. Kursant otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji, które – wraz z zaświadczeniem lekarskim i badaniami psychologicznymi stwierdzającymi brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu – musi dostarczyć do odpowiedniego wydziału komunikacji, aby uzyskać wpis w prawo jazdy.

Ośrodek ABC-Szkolenia zapewnia solidne przygotowanie do egzaminu i pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalne podejście do każdego kursanta to gwarancja 100% satysfakcji.

Już teraz zapisz się na kurs z zakresu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej.