Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dla kategorii C1, C1+E, C i C+E pozwala na rozszerzenie zakresu posiadanego Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej o uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy.

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną przeznaczony jest dla kierowców, którzy:
 • posiadają ważne Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wydane przez wojewodę w zakresie przewozu osób,
 • posiadają prawo jazdy kategorii C, C1+E, C+E,
 • ukończyli 21 rok życia,
 • posiadają zaświadczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako kierowca zawodowy.
Szkolenie odbywa się w zakresie przyspieszonym, dlatego trwa 35 godzin lekcyjnych, z czego:
 • część teoretyczna zajmuje 33 godziny,
 • część praktyczna obejmuje 2 godziny.
Zakres tematyczny kursu obejmuje:
 • racjonalną jazdę uwzględniającą przepisy bezpieczeństwa-
  • ładowanie towarów zgodnie z przepisami BHP,
  • optymalizacja zużycia paliwa,

   

 • przepisy związane z przewozem drogowym towarów
  • umowy międzynarodowe
  • dokumentacja specjalna
 • bezpieczeństwo, obsługa, logistyka.

Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników, którzy doskonale wiedzą, jak usprawnić proces przyswajania wiedzy i zapamiętywania wiadomości. A dzięki zajęciom praktycznym pod okiem doświadczonych instruktorów, kursanci nabierają wprawy w przewozie rzeczy.

Ukończenie kursu pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek ABC-Szkolenia. Egzamin w formie testowej odbywa się przed komisją powołaną przez wojewodę.

Uzyskanie pozytywnego wyniku oraz dostarczenie Świadectwa Kwalifikacji i ważnych zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych pozwala na uzyskanie wpisu w prawo jazdy.

Gwarantujemy profesjonalne kursy z zakresu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w dogodnych terminach. Dla osób zapracowanych przygotowaliśmy specjalne kursy w formie learningowej.

Już teraz zadzwoń lub napisz do nas, by poznać szczegóły oferty.