Kwalifikacja wstępna uzupełniająca to kurs przeznaczony dla kierowców, którzy:
 • posiadają prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E wydane po 10 września 2009 roku,
 • posiadają Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wydane przez wojewodę uprawniające do przewozu osób,
 • chcą uzyskać uprawnienia do przewozu rzeczy,
 • nie ukończyli jeszcze 21 roku życia.

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą pozwala rozszerzyć zakres Świadectwa Kwalifikacji, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wpisu na egzaminie państwowym.

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy w zakresie transportu drogowego rzeczy oraz przypomnienie ogólnych zasad związanych z kierowaniem pojazdami ciężarowymi.

Zakres tematyczny kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą dla osób posiadających prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E obejmuje:
 • racjonalną jazdę uwzględniającą przepisy bezpieczeństwa, w tym:
  • umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymogami BHP,
  • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa,
  • umiejętność jazdy w warunkach specjalnych,
 • przepisy związane z przewozem towarów (np. warunki uzyskania licencji, umowy międzynarodowe),
 • bezpieczeństwo, obsługę i logistykę ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska.
Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą uwzględnia:
 • część teoretyczną – 65 godzin wykładów,
 • część praktyczną – 5 godzin jazdy w ruchu drogowym.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i instruktorów, dzięki którym zdobywanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności nie stanowi żadnego problemu. Dzięki zaangażowaniu pracowników, każdy z kursantów otrzymuje solidne przygotowanie do egzaminu państwowego.

Egzamin organizowany jest przez ośrodek ABC-Szkolenia, a odbywa się pod okiem komisji powołanej przez wojewodę odpowiedniego ze względu na miejsce prowadzenia kursu. Tylko uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu oraz przedłożenie ważnych zaświadczeń lekarskich i psychologicznych o braku przeciwwskazań zdrowotnych, pozwala na uzyskanie stosownego wpisu do prawa jazdy w zakresie uprawnień do przewozu rzeczy.

Ośrodek ABC-Szkolenia gwarantuje profesjonalne przygotowanie do egzaminu oraz dogodne terminy kursów. Już teraz zapisz się na zajęcia, dołączając do grona zadowolonych kursantów.

Masz pytania odnośnie kursu na kwalifikację wstępna uzupełniająca zadzwoń lub napisz do nas.