Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E to szkolenie pozwalające na uzyskanie uprawnień do przewozu rzeczy.

Na kurs z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej mogą zapisać się kierowcy, którzy:
 • posiadają prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E wydane po 10 września 2009 roku,
 • ukończyli 21 rok życia,
 • posiadają zaświadczenia lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako kierowca zawodowy.

Kurs z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na zdobycie wiedzy oraz nabycie umiejętności praktycznych w zakresie przewożenia rzeczy w transporcie drogowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem szkolenia jest również uświadomienie kierowców pod względem bezpiecznego przewożenia towarów w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną trwa 140 godzin lekcyjnych:
 • część teoretyczna obejmuje 130 godzin wykładów,
 • część praktyczna obejmuje 10 godzin jazdy (z czego 2 godziny poświęcone są na jazdę w warunkach specjalnych).

Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców, którzy doskonale wiedzą, w jaki sposób przekazać wiedzę przystępnie.

Zakres tematyczny szkolenia uwzględnia:
 • racjonalne kierowanie pojazdem z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
  • właściwości techniczne pojazdów oraz zasady działania elementów gwarantujących bezpieczeństwo,
  • prawidłowe mocowanie ładunków,
  • bezpieczny przewóz towarów,
  • optymalizacja zużycia paliwa,
 • znajomość i stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących transportu drogowego,
 • zagrożenia wynikające z przewozu ładunków z uwzględnieniem ochrony środowiska.

Ukończenie kursu z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest przepustką do egzaminu państwowego, składającego się z pytań testowych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie i badania psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako kierowca zawodowy. Dopiero wtedy można uzyskać wpis w prawo jazdy.

Jeżeli chcesz mieć pewność solidnego przygotowania do egzaminu i samodzielnej pracy w firmie transportowej, zapisz się na szkolenie już teraz.


Zapraszamy do skorzystania z Testów On-Line. Sprawdź swoją wiedzę!

Masz pytania odnośnie kursu na kwalifikację wstępna przyspieszona zadzwoń lub napisz do nas.

Kwalifikacja wstępna Warszawa

ABC – Szkolenia
ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa
Tel. (+48) 531-700-182
e-mail: biuro@abc-szkolenia.com