Kwalifikacja wstępna dla kategorii D1, D1+E, D i D+E to szkolenie, dzięki któremu uzyskasz uprawnienia do przewozu pasażerów. Kurs pozwoli Ci na przygotowanie do egzaminu poprzez zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych.

Kurs na kwalifikację wstępną przeznaczony jest dla kierowców, którzy:
  • chcą zdobyć uprawnienia w zakresie transportu osób,
  • posiadają prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E wydane po 10 września 2008 roku,
  • nie ukończyli 23roku życia.
Kurs na kwalifikację wstępną obejmuje 280 godzin, na które składa się:
  • część teoretyczna (260 godzin) – zajęcia prowadzone są przez najlepszych wykładowców, którzy wiedzą, jak przekazać wiedzę, by kursanci przyswoili ją szybko i nie mieli problemów z odtwarzaniem zdobytych wiadomości,
  • część praktyczna (20 godzin) – jazda odbywa się pod okiem najlepszych instruktorów, dzięki którym każdy kursant nabiera jeszcze większego doświadczenia w kierowaniu autobusami.
Podczas szkolenia kursanci przyswajają wiedzę z zakresu:
  • racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem informacji o optymalizacji zużycia paliwa, zapewnieniu przewożonym pasażerom bezpieczeństwa,
  • dostosowywania się do aktualnie obowiązujących przepisów,
  • obsługi i logistyki,
  • zagrożeń wynikających z transportu drogowego.

Zapisując się na kurs organizowany przez ośrodek ABC-Szkolenia, zaraz po zakończeniu zajęć przystępujesz do egzaminu. Uzyskanie pozytywnego wyniku pozwala na otrzymanie Świadectwa Kwalifikacji. Jego dostarczenie wraz z ważnymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi pozwala na uzyskanie wpisu do prawa jazdy.

Jeżeli chcesz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie uprawnień do przewozu osób, już teraz zapisz się na profesjonalny kurs z zakresu kwalifikacji wstępnej, organizowany przez ABC-Szkolenia. Skontaktuj się z nami i wybierz dogodny dla Ciebie termin.


Zapraszamy do skorzystania z Testów On-Line. Sprawdź swoją wiedzę!Masz pytania odnośnie kursu na kwalifikację wstępna przyspieszona zadzwoń lub napisz do nas.